Verktyg M8 för kraftreducering

Används för att justera kraften på gasfjädrar försedda med ventil och M8 gängtapp på cylinderröret.

Verkyget skruvas fast på gasfjäderns cylindergängtapp. Genom att trycka på knappen öppnas ventilen i gasfjädern och gasen kan passera ut. För att reducera kraften till önskad nivå trycker man med korta intervaller. Gasfjädern skall vara i utskjutet läge när verktyget används och cylinderröret skall vara vänt uppåt för att undvika oljeläckage. Manövreringsstiftet är längdanpassat så att inga skador på ventilen kan uppstå.

Artikelnummer: 
0000M8
Bild: