Miljö

ADITECH skall arbeta för en bättre miljö genom att:

  • Följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet och hålla oss uppdaterade.
  • Enbart anlita transportföretag med god miljöpolicy för inrikes och utrikes transporter.
  • Arbeta aktivt för att samordna transporter till kunder och från leverantörer.
  • Källsortera allt avfall såsom papper, plast, metall, batterier, lysrör m m.
  • Använda miljömärkt skriv- och kopieringspapper.
  • Behandla miljöfarligt avfall enligt gällande föreskrifter.