Avstrykare för gasfjäder G10-23

Avstrykaren består av en aluminiumbricka med en O-ring av nitrilgummi och en hylsa av PVC. Brickan träs med O-ringen vänd uppåt över kolvstången ända ned till cylinderröret. Brickan säkras sedan genom att hylsan trycks fast över cylinderröret. Avstrykaren  håller kolvstången fri från smuts, vätskor och spån som kan skada gasfjäderns tätningar. Tänk på att gasfjäderns användbara slaglängd minskar med 8 mm, även kraften kan minska något på grund av friktionen från O-ringen.

Artikelnummer: 
102301
Bild: